Zbornik radova možete preuzeti sa stranice Registracija -> Publikacije.